Uwaga rodzice/opiekunowie

Rekolekcje parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława we Włocławku odbędą się w dniach od 19 do 21 marca 2018 r.

Na podstawie §10 p.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r, w sprawie warunków i sposobu organizacji religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992r. nr 36 poz. 155 ze zm.) zwalniam z zajęć szkolnych uczniów uczęszczających na naukę religii w trzech kolejnych dniach od 19 do 21 marca w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

Jednocześnie informuję, iż dla dzieci, którym pracujący rodzice nie zapewnią opieki będzie w tym czasie organizowana opieka w świetlicy szkolnej.

 


XII MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ DLA DZIECI KLAS I-III I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 


REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja do przedszkola pod adresem: www.wloclawek.przedszkola.vnabor.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 (dostępny od 1 marca 2018 roku)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 (dostępny od 9 marca 2018 roku)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 


Od 18 stycznia 2018 roku w naszej szkole działa gabinet stomatologiczny dla dzieci.

Dzieci z naszej szkoły mogą korzystać z gabinetu stomatologicznego (nieodpłatnie) po wypełnieniu zgody przez rodzica (druki do pobrania w sekretariacie SP12).

stomSP12

sp12 orzelek