Zarządzenie 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klasy I


 Nabór do oddziału przedszkolnego odbywa się tylko drogą elektroniczną: www.wloclawek.przedszkola.vnabor.pl

 Deklarację należy wydrukować i podpisaną złożyć do sekretariatu szkoły. 


 Informacja dotycząca naboru na rok szkolny 2015/2016 do włocławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - KLIKNIJ 


 Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 12 na rok szkolny 2015/2016:

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej z rejonu 
Wniosek kandydata do klasy pierwszej spoza rejonu
Wykaz obwodów szkolnych we Włocławku

 

sp12 orzelek