Kalendarium 2017/2018

I semestr  4.09.2017r. – 26.01.2018r.

4.09.2017r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7.09.2017r.

Wywiadówka

23.10.2017r.

Spotkania z rodzicami – konsultacje

1.11.2017r.

Wszystkich Świętych

2.11.2017r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

20.11.2017r.

Spotkanie z rodzicami – "drzwi otwarte"

do 8.12.2017r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania;

do 18.12.2017r.

powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych

19.12.2017r.

Wywiadówka

23-31.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

1.01.2018r.

Nowy Rok

do 15.01.2018r.

Wystawienie ocen

18.01.2018r.

Rada klasyfikacyjna

23.01.2018r.

Rada podsumowująca

 25.01.2018r.

Wywiadówka

12.02 - 25.02.2018r.

Zimowe ferie szkolne

II semestr  29.01 – 22.06.2018r.

26.03.2018r.

Spotkanie z rodzicami – „drzwi otwarte”

19-21.03.2018r.

Rekolekcje wielkopostne

29.03 -3.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23.04.2018r.

Spotkania z rodzicami – konsultacje

30.04,  2.05 i 4.05. 2018r.

dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 8.05.2018r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania

do 21.05.2018r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych

22.05.2018r.

Wywiadówka

do 5.06.2018r.

Wystawienie ocen rocznych

8.06.2018r.

Rada klasyfikacyjna

12.06.2018r.

Rada podsumowująca

22.06.2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych