Biblioteka

Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach:


Poniedziałek8:40 - 14:30
Wtorek8:50 - 15:40
Środa7:30 - 15:40
Czwartek7:30 - 14:30
Piątek7:30 - 11:35, 14:35 - 15:40


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu ?Łącząc Europę? (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem edycji 2019 była Fundacja Orange. Patronat honorowy dla wydarzenia udzielili: Ministerstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejBiuro Rzecznika Praw ObywatelskichUrząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komenda Główna Policji. Partnerami DBI 2019 byli Facebook Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole.

DBI 2019 odbyło się 5 lutego 2019 r. pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!". Ta edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.  

Victor - edukacyjne czasopismo dla nastolatków. Dwutygodnik dla klas 7 i 8.
Victor Junior -  edukacyjny dwutygodnik dla nastolatków - do czytania w 4, 5 i 6 klasie.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WE WŁOCŁAWKU

 

1.    Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Rodzice uczniów mogą korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu w czytelni.

2.     Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

3.     Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki (podanych w gablocie).

4.     W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

5.   Jednorazowo uczniowie mogą wypożyczać 2 książki na 2 tygodnie (w tym tylko 1 lekturę obowiązkową), ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu. Uczniowie klasy pierwszej mogą wypożyczyć tylko 1 książkę.

6.      Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.

7.   W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (okresowo wstrzymanie wypożyczeń).

8.      Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. Prośbę o zarezerwowanie książki uwzględnia się według kolejności zamówień.

9.      Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.

10.  Należy starannie obchodzić się z książkami wypożyczonymi z biblioteki. Zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

11.  Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnicy biblioteki szkolnej muszą odkupić. Jeżeli odkupienie książki o tym samym tytule jest niemożliwe, należy po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem zakupić inną (niedostosowanie się do regulaminu zostanie uwzględnione przy wystawianiu oceny z zachowania).

12.  W przypadku zmiany lub zakończenia szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

13.  Ze zbiorów czytelni można korzystać po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

14.  Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

15.  Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

16.  Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania.

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 21.03.2006r.