BibliotekaBiblioteka jest czynna codziennie w godzinach:


Poniedziałek7:40 - 14:20
Wtorek7:40 - 12:30, 14:35 - 15:00
Środa7:40 - 14:20
Czwartek7:40 - 14:20
Piątek7:40 - 8:45, 10:40 - 14:20

W drugiej połowie grudnia 2020 roku uruchomiony został w szkolnej bibliotece nowy system wypożyczania książek MOL NET+. Działanie jego polega na przeniesieniu danych (w tym katalogu bibliotecznego OPAC), które dotychczas znajdowały się w szkolnym komputerze i dostępne były jedynie w sieci szkolnej w tzw. "chmurę".

Takie rozwiązanie to bezpieczeństwo wszystkich danych biblioteki, które gromadzone są na przystosowanym do tego celu serwerze zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, brak potrzeby wsparcia informatycznego po stronie szkoły (administrowanie programem odbywa się po stronie dostawcy oprogramowania) oraz gwarancja posiadania zawsze aktualnej wersji programu.

 

Najważniejsze są jednak korzyści, dla których zdecydowaliśmy się zmienić system, są po stronie użytkowników, czyli Was uczniów - dzięki nowemu oprogramowaniu katalog zbiorów bibliotecznych dostępny jest do przeglądania i wypożyczania na "zewnątrz", w ogólnodostępnej sieci internetowej. Użytkownicy otrzymują również:

  • automatyczne przejście pomiędzy kontem w MOL NET+ a kontem ucznia w dzienniku elektronicznym UONET+,
  • intuicyjne wyszukiwanie zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu).
  • zawężanie listy z wynikami za pomocą doskonale znanego uczniom mechanizmu faceted search (np. wg autora, tytułu czy tematu),
  • możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy),
  • podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości czy zestawienia lektur,
  • możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty) i przetrzymywanych.

Czytelnicy, którzy zechcą utworzyć własne konto biblioteczne i w pełni korzystać z usług jakie oferuje Profil czytelnika mogą to zrobić wchodząc przez stronę internetową szkoły, klikając na dole strony przycisk: Biblioteka SP12 Katalog Online albo bezpośrednio pod tym adresem:

https://m003725.molnet.mol.pl/

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA DO SYSTEMU OPAC dostępna tutaj - kliknij

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem edycji 2019 była Fundacja Orange. Patronat honorowy dla wydarzenia udzielili: Ministerstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejBiuro Rzecznika Praw ObywatelskichUrząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komenda Główna Policji. Partnerami DBI 2019 byli Facebook Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020: Działajmy razem!

Tegorocznej edycja DBI organizowana była pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!"  Hasło ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska on-line. Podczas obchodów DBI 2020 organizatorzy podkreślają istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci.

Victor - edukacyjne czasopismo dla nastolatków. Dwutygodnik dla klas 7 i 8.
Victor Junior -  edukacyjny dwutygodnik dla nastolatków - do czytania w 4, 5 i 6 klasie.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WE WŁOCŁAWKU

 

1.    Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Rodzice uczniów mogą korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu w czytelni.

2.     Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

3.     Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki (podanych w gablocie).

4.     W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

5.   Jednorazowo uczniowie mogą wypożyczać 2 książki na 2 tygodnie (w tym tylko 1 lekturę obowiązkową), ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu. Uczniowie klasy pierwszej mogą wypożyczyć tylko 1 książkę.

6.      Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.

7.   W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (okresowo wstrzymanie wypożyczeń).

8.      Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. Prośbę o zarezerwowanie książki uwzględnia się według kolejności zamówień.

9.      Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.

10.  Należy starannie obchodzić się z książkami wypożyczonymi z biblioteki. Zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

11.  Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnicy biblioteki szkolnej muszą odkupić. Jeżeli odkupienie książki o tym samym tytule jest niemożliwe, należy po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem zakupić inną (niedostosowanie się do regulaminu zostanie uwzględnione przy wystawianiu oceny z zachowania).

12.  W przypadku zmiany lub zakończenia szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

13.  Ze zbiorów czytelni można korzystać po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

14.  Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

15.  Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

16.  Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania.

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 21.03.2006r.