Dyrekcja szkoły

mgr Grzegorz Malendowicz

mgr Bogna Konczalska