Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły mgr Grzegorz Malendowicz