Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.” VIII edycja na rok szkolny 2017/2018. Organizatorem Programu jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Program skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie całego kraju.

Cel główny - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cele szczegółowe:

- wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce;

- podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;

- poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli;

- umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka;

- kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Zadaniem nauczycieli przedmiotu i wychowawców jest przeprowadzenie co najmniej 1 lekcji poświęconej danym osobowym.

Szkolny koordynator, p. Beata Osowska, wziął udział w bezpłatnym, obowiązkowym, dwudniowym szkoleniu organizowanym w Warszawie w ramach Programu w dniach 26 – 27 października 2017.

W listopadzie zostało przeprowadzone szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie prowadzenia lekcji z ochrony danych osobowych i realizacji Programu w placówce.

29 stycznia 2018r. przeprowadzono apel podsumowujący obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, podczas którego podano wyniki szkolnych konkursów.

W Programie wzięło udział 330 uczniów, 14 nauczycieli przeprowadziło 15 lekcji nt. danych osobowych.

 Wyniki konkursów

klasy 1 - ozdobienie dowolną techniką napisu GIODO I m. - Maksymilian Turek  z kl. 1a, II m. - Wiktoria dąbrowska z kl. 1b, III m. - Emilia Wiśniewska z kl. 1a, wyróżnienie - Laura Fryzowska z kl. 1a

klasy 2-3 - rysunek do hasła "Chroń swoje dane osobowe" klasy 2: I m. - Natasza Sarnowska z kl. 2a, II m. - Nadia Piątek z kl. 2a, III m. - Oliwia Jabłońska z kl. 2b; klasy 3: I m. - Mateusz Kołtun z kl. 3b,  II m. - Julia Matuszkiewicz z kl. 3b,  III m. - Aleksandra Makowska z kl. 3b

klasy 4-5 - wierszyk "Moje dane, moja sprawa" - Nagroda dla Kuby Będziaka z kl. 4b

klasy 6-7 - prezentacja multimedialna "Moje dane, moja sprawa" - Nagroda dla Wiktora Ręklewskiego z kl. 7b

GALERIA