Informacje

2019-09-02

Wpłaty na Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku dokonujemy na poniższe konto:

33 1750 0012 0000 0000 4004 1788


Uwaga: W roku szkolnym 2019/2020 dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to: 27 września, 31 października, 2-3 stycznia, 12 czerwca oraz dni egzaminów ósmoklasisty, tj. 21, 22 i 23 kwietnia.