Informacje

2021-09-02

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców (50zł):

PL 47 1600 1462 1808 4134 3000 0001Uwaga: W roku szkolnym 2021/2022 dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to:

2 listopada 2021 r.,

12 listopada 2021 r.,

7 stycznia 2022 r.,

2 maja 2022 r.,

17 czerwca 2022 r.