Kalendarium

I półrocze  2.09.2019 r. - 24.01.2020 r.


2.09.2019 r.                           
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
6.09.2019 r.
Wywiadówka
27.09.2019 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.10.2019 r.

Spotkanie z rodzicami konsultacje

31.10.2019 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1.11.2019 r.
Wszystkich Świętych
listopadTermin planowany: Próbny egzamin ósmoklasisty
18.11.2019 r.Spotkanie z rodzicami "drzwi otwarte"
do 6.12.2019 r.
Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania
do 18.12.2019 r.
Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych
19.12.2019 r.
Wywiadówka
23-31.12.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna
1.01.2020 r.
Nowy Rok
2.01. i 3.01 2020 r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
do 14.01.2020 r.
Wystawienie ocen
15.01.2020 r.
Rada klasyfikacyjna
21.01.2020 r.
Rada podsumowująca
23.01.2020 r.
Wywiadówka
27.01 - 9.02.2020 r.
Zimowe ferie szkolne


II półrocze  10.02.2020 r. - 26.06.2020 r.16 marca 2020 r.                                                   
Spotkanie z rodzicami "drzwi otwarte"
30 marca - 1 kwietnia 2020 r.Rekolekcje wielkopostne (termin przewidywany)
9 - 14 kwietnia 2020 r.Wiosenna przerwa świąteczna
27 kwietnia 2020 r.Spotkania z rodzicami - konsultacje

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwietnia 2020 r.

Język polski - 21 kwietnia

Matematyka - 22 kwietnia

Język obcy nowożytny - 23 kwietnia

maj 2020 r.Sprawdzian dla uczniów klas 3 i 7 (przewidywany termin)
do 15 maja 2020 r.Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania
do 29 maja 2020 r.Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych
2 czerwca 2020 r.Wywiadówka
12 czerwca 2020 r.Dzień dodatkowo od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
do 15 czerwca 2020 r.Wystawienie ocen
16 czerwca 2020 r.Rada klasyfikacyjna
22 czerwca 2020 r.Rada podsumowująca
26 czerwca 2020 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uwaga: dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to:

27 września,

31 października,

2-3 stycznia,

12 czerwca

dni egzaminów ósmoklasisty, tj. 21, 22 i 23 kwietnia.