Kalendarium

I półrocze  1.09.2021 r. - 11.02.2022 r.


1 września 2021 r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2021 r.

Wywiadówka - klasy I-III

10 września 2021 r.

Wywiadówka - klasy IV-VIII

22 października 2021 r.

Spotkanie z rodzicami - konsultacje

2 listopada 2021 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 listopada 2021 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 listopada 2021 r.

Spotkanie z rodzicami - "drzwi otwarte"

listopad 2021 - termin planowany

Próbny egzamin ósmoklasisty

do 17 grudnia 2021 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania

do 5 stycznia 2022 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych

23.12.2021 r. -01.01.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2022 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 stycznia 2022 r. - 30 stycznia 2022 r.

Zimowe ferie szkolne

do 2 lutego 2022 r. 

Wystawienie ocen

3 lutego 2022 r. 

Rada klasyfikacyjna

9 lutego 2022 r. 

Rada podsumowująca

11 lutego 2022 r. 

Wywiadówka

II półrocze  14.02.2022 r. - 24.06.2022 r.


18 marca 2022 r.

Spotkanie z rodzicami "drzwi otwarte"

4-6 kwietnia 2022 r.

Rekolekcje wielkopostne będą odbywać się w godzinach popołudniowych

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

8 kwietnia 2022 r.

Spotkania z rodzicami - konsultacje

2 maja 2022 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin ósmoklasisty

maj 2022 r.

Język polski - maj 2022 r.

Matematyka - maj 2022 r.

Język obcy nowożytny - maj 2022 r.

maj 2022 r.

Sprawdzian dla uczniów klas 3 i 7 (przewidywany termin)

do 13 maja 2022 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania

do 24 maja 2022 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych

27 maja 2022 r.

Wywiadówka

do 13 czerwca 2022 r.

Wystawienie ocen

14 czerwca 2022 r.

Rada klasyfikacyjna

17 czerwca 2022 r.

Dzień dodatkowo od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

20 czerwca 2022 r.

Rada podsumowująca

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczychUwaga: dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to:

2 listopada 2021 r.,

12 listopada 2021 r.,

7 stycznia 2022 r.,

2 maja 2022 r.,

17 czerwca 2022 r.