Formularz

Wyślij wiadomość

Dane kontaktowe

Sekretariat

czynny w godzinach 7:30 - 15:30

we wtorki w godzinach 7:30 - 16:00

w piątek w godzinach 7:30 - 15:00

Dyrektor

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 14:30 - 16:00

Wykaz telefonów służbowych

Kierownik gospodarczy

Korzeniowska Ewa

Wicedyrektor

Konczalska Bogna

Pedagog

Seroczyńska Ewa

Sekretariat

Zych Małgorzata