KOŁA ZAINTERESOWAŃ W KLASACH 0 – III

Nazwa koła

Opiekun

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody

E. Wypijewska

Koło Języka Angielskiego (kl.II-III)

A. Dwojaczna-Chrapkowska

Koło Matematyczne

 

Koło Plastyczne

D. Głażewska

Koło Artystyczne (kl.I)

D. Wiśniewska-Michalska

SKKT

V. Cupryś
D. Wiśniewska-Michalska

Kurs pierwszej pomocy (kl. III)

E. Wypijewska, E. Woźnicka

Koło muzyczne "Schola"

M. Dembicka

Zajęcia sportowe - Aikido (kl. 0-III)

B. Chrabąszczewska

Koło plastyczno-techniczne (kl. III)

D. Arentowicz-Lewandowska

 

W klasach I - III i oddziałach "0" prowadzone są dodatkowo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne w zależności od potrzeb.

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W KLASACH IV – VI

 

Nazwa koła

Opiekun

Koło Języka Angielskiego (kl.V-VI)

A. Demianiuk

Koło Informatyczne

M. Popławski

Koło Młodego Przyrodnika

K. Młynarkiewicz

Koło muzyczne „Schola”

M. Dembicka

Zajęcia wokalne – chór

M. Bednarska-Czyżnielewska

PCK

 

Zajęcia sportowe – Aikido

B. Chrabąszczewska

Zajęcia sportowe – Lekka atletyka

R. Przybysz

Zajęcia sportowe – Piłka ręczna chłopców (kl. V-VI)

K. Adamska

Zajęcia sportowe – Piłka siatkowa (kl. V-VI i IIb - dziewczęta)

K. Adamska, R. Przybysz

Koło matematyczne

K.Nałysz (poniedziałek godz. 13.35-14.20)

S.Leśniewska (wtorek godz.14.25-15.10)

Klub Baśniowych Przyjaciół

p. B. Osowska

 

 

W klasach IV - VI prowadzone są dodatkowo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne w zależności od potrzeb.