Rada Pedagogiczna na rok 2017/2018

 

Malendowicz Grzegorz – DYREKTOR SZKOŁY, wychowanie do życia w rodzinie, technika

Konczalska Bogna – WICEDYREKTOR SZKOŁY - nauczyciel bibliotekarz

Adamska Katarzyna – wychowanie fizyczne

Arentowicz-Lewandowska Danuta - wychowawca świetlicy

Bednarska-Czyżnielewska Monika - muzyka, plastyka

Brudzińska Izabela - fizyka, chemia

Chojnacki Dominik - wychowanie fizyczne

Chojnicka-Urlich Katarzyna - wychowawca świetlicy

Chrabąszczewska Barbara – wychowanie fizyczne

Cupryś Violetta - edukacja wczesnoszkolna

Czarkowska Anna - religia w oddziale "0"

Czarnowska Marta - nauczyciel wspomagający

Dembicka Marzena - religia

Demianiuk Agnieszka - język angielski, etyka

Duklas Emilia - edukacja wczesnoszkolna

Dwojaczna-Chrapkowska Anna - język angielski

Falkowska Małgorzata - logopeda szkolny

Głażewska Dorota - wychowawca świetlicy

Gonstal Iwona - język polski

Kołtuniak Lidia - edukacja wczesnoszkolna

ks. Koralewski Paweł - religia

Kruczyński Krzysztof - język angielski

Krygier Wioletta - historia, przyroda, geografia

Leśniewska Sylwia (urlop) - zastępstwo Ewa Stuczyńska - matematyka

Łyskawa Renata - edukacja wczesnoszkolna

Michalak Anna - wychowawca świetlicy

Miłkowska Martyna - wychowanie przedszkolne

Młynarkiewicz Krystyna - biologia, przyroda

Nałysz Krystyna - matematyka

Ogrodzińska Dorota - edukacja wczesnoszkolna

Osowska Beata - język polski

Popławski Marek - informatyka, technika

Poturalski Grzegorz - nauczyciel bibliotekarz

Przewłoka Anna - wychowanie przedszkolne

Ramza Łukasz – wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne

Rutkowski Łukasz - wychowanie fizyczne (zastępstwo)

Sadowska Magdalena - psycholog

Seliger Bożena - edukacja wczesnoszkolna

Seroczyńska Ewa – pedagog szkolny

Słodkiewicz Katarzyna - wychowanie do życia w rodzinie

Stokowska Małgorzata - język niemiecki

Szmagaj Monika - wychowanie fizyczne (zastępstwo)

Śmigielski Robert - doradztwo zawodowe

Wiśniewska Dobrawa - wychowawca świetlicy

Wiśniewska-Michalska Dorota - edukacja wczesnoszkolna

Witwicka Daria - język polski

Woźnicka Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna

Wypijewska Ewa - edukacja wczesnoszkolna

Ziółkowska Jolanta - historia