ŚWIETLICA TO MIEJSCE BEZPIECZNE I PRZYJAZNE DZIECIOM

 

Godziny otwarcia świetlicy:

6:30 – 16:30

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W tym roku do świetlicy zapisanych jest 135  uczniów z klas 0 - III oraz 39 uczniów z klas IV-VII.

W naszej szkole funkcjonują:

- świetlica główna

- świetlica klas 0

- świetlica klas 1-3

 

Opiekę nad wychowankami sprawują:

- mgr Danuta Arentowicz-Lewandowska – koordynator

- mgr Dorota Głażewska

- mgr Katarzyna Chojnicka-Urlich

- mgr Anna Michalak

- mgr Łukasz Ramza

- mgr Dobrawa Wiśniewska

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY

1. Realizacja zadań priorytetowych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

2. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

3. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

4. Stała pomoc udzielona uczniom mającym trudności w nauce.

5. Rozbudzanie zainteresowań uczniów, mobilizowanie do uczestnictwa w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych w różnych dziedzinach.

6. Kształtowanie umiejętności i rozpoznawanie własnych uczuć oraz potrzeb dokonywania samooceny.

7. Wspieranie pracy wychowawczej pedagoga i wychowawcy klas.

8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych poprzez udział w akcjach charytatywnych. 

 

PLAN ZAJĘĆ DNIA

 

od godz. do godz. Realizowanie zajęć
6.30 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca w zespołach dzieci lub indywidualna. Zabawy integracyjne. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych.
8.00 8.45 Zajęcia tematyczne według planu pracy świetlicy.
8.45 9.00 Gry i zabawy ruchowe.
9.00 9.45 Zajęcia tematyczne według planu pracy świetlicy.
9.45 10.00 Gry i zabawy ruchowe.
10.00 12.00

Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych.

Gry i zabawy na powietrzu lub w świetlicy.

12.00 13.00

Czas obiadu.

Gry i zabawy stolikowe.

13.00 14.00 Odrabianie lekcji. Zajęcia indywidualne.
14.00 16.30 Gry i zabawy w świetlicy, w bibliotece, na boisku szkolnym i placu zabaw, w sali gimnastycznej.

 

 

DODATKOWE ZAJĘCIA PROWADZONE W ŚWIETLICY

 

PONIEDZIAŁEK

              8.00 –   9.00  - Zabawy z ekologią (Dorota Głażewska)

            14.00 – 15.00  - Papieroplastyka (Anna Michalak)

WTOREK

              8.00 –   9.00  -  Pierwsza pomoc (Ewa Wypijewska)

            13.30 – 14.30  -  Trening umiejętności społecznych (Dobrawa Wiśniewska)

ŚRODA

            13.30 – 14.30  -  Gry planszowe (Dobrawa Wiśniewska)

            14.00 – 15.00  -  Rozrywki umysłowe (Katarzyna Chojnicka-Urlich)

CZWARTEK            

            13.30 – 14.30  -  Zabawy z językiem szwedzkim (Dobrawa Wiśniewska)

- Zabawy matematyczne (Anna Michalak)

PIĄTEK

              8.00  –  9.00  -  Włocławek moje miasto na Kujawach (Danuta Arentowicz-Lewandowska)

            14.00 – 15.00  -  ABC rysunku pastelami (Katarzyna Chojnicka-Urlich)  

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

PROCEDURA ODBIORU UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POZOSTANIA DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PO UPŁYWIE USTALONEGO CZASU PRACY  

 

 

wietlica

 

wietlica1