W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do projektu - „Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” KLIKNIJ

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Beata Osowska. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: p. Grzegorz Malendowicz, p. Ewa Seroczyńska, p. Beata Osowska, zakwalifikowała 84 uczniów z klas 1, 4, 5 i 6 na poszczególne zajęcia:

- zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (prowadzące: p. S. Leśniewska, p. K. Nałysz)

- zajęcia rozwijające umiejętności z j. angielskiego (prowadząca p. A. Demianiuk)

- zajęcia rozwijające umiejętności przyrodnicze (prowadzące: p. W. Krygier, p. K. Młynarkiewicz)

- zajęcia rozwijające umiejętności z informatyki (prowadzący p. M. Popławski)

- zajęcia z matematyki (prowadzące: p. K. Nałysz, p. S. Leśniewska)

- zajęcia z j. angielskiego (prowadzący: p. A. Demianiuk, p. K. Kruczyński)

- zajęcia specjalistyczne:

* socjoterapia (prowadząca p. M. Sadowska)

* logopedia (prowadząca p. M. Falkowska)

* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (prowadzące: p. E. Seroczyńska, p. B. Osowska)

GALERIA