Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna na rok 2021/2022

Malendowicz Grzegorz - DYREKTOR SZKOŁY

Technika

Adamska Katarzyna

W-F, zajęcia sportowe

Arentowicz-Lewandowska Danuta

Świetlica

Balcerak Joanna

Biologia, WDŻ, przyroda

Balcerowska Małgorzata

Język angielski, świetlica

Bednarska-Czyżnielewska Monika

Muzyka, plastyka, technika

Brudzińska Izabela

Chemia

Cupryś Violetta

Edukacja wczesnoszkolna

Czarnowska Marta

Nauczyciel wspomagający

Demianiuk Agnieszka

Język angielski, etyka

Duklas Emilia

Historia, historia i społeczeństwo

Dwojaczna-Chrapkowska Anna

Język angielski

Falkowska Małgorzata

Logopeda

Gonstal Iwona

Język polski

Gorajek Anna

Język polski

Jesionowska Jolanta

Matematyka

Kruczyński Krzysztof

Język angielski

Krygier Wioletta

Geografia, przyroda

Koralewski Paweł

Religia

Łodygowska Marta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Łyskawa Renata

Edukacja wczesnoszkolna

Ogrodzińska Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

Popławski Marek

Informatyka

Poturalski Grzegorz

Biblioteka

Przybysz Renata

W-F, WDŻ

Ramza Łukasz

W-F, zajęcia sportowe

Rędzikowski Emil

Matematyka

Seliger Bożena

Edukacja wczesnoszkolna

Seroczyńska Ewa

Pedagog, plastyka

Szczepaniak Michał

Język niemiecki

Grabowska Joanna

Religia, świetlica

Wesołowska Ewa

Nauczyciel wspomagający

Wiśniewska-Michalska Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

Rembecka Julia

Język polski

Wypijewska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

Konczalska Bogna - WICEDYREKTOR SZKOŁY

Biblioteka

Ziółkowska Jolanta

Historia

Leśniewska Sylwia

Matematyka

Kucińska Agnieszka

Świetlica

Dembicka Marzena

Religia

Michorzewski Arkadiusz

Fizyka

Osowska-Malendowicz Beata

Język polski, doradztwo zawodowe

Chrabąszczewska Barbara

W-F

Król Karolina

psycholog

Ośmiałowska Daria

Nauczyciel wspomagający

Golasińska Bożena

Nauczyciel wspomagający

Nowińska Marta

Świetlica

Monika Szyndler

Nauczyciel wspomagający