Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna na rok 2019/2020

Malendowicz Grzegorz - DYREKTOR SZKOŁY

Technika

Konczalska Bogna - WICEDYREKTOR SZKOŁY

Biblioteka

Adamska Katarzyna

W-F, zajęcia sportowe

Arentowicz-Lewandowska Danuta

Świetlica

Balcerak Joanna

Biologia, WDŻ, przyroda

Balcerowska Małgorzata

Język angielski, świetlica

Bednarska-Czyżnielewska Monika

Muzyka, plastyka, technika

Brudzińska Izabela

Chemia, fizyka

Chojnacki Dominik

Zajęcia sportowe

Chojnicka-Urlich Katarzyna

Świetlica

Cupryś Violetta

Edukacja wczesnoszkolna

Czarnowska Marta

Nauczyciel wspomagający

Dembicka Marzena

Religia

Demianiuk Agnieszka

Język angielski, etyka

Duklas Emilia

Historia, historia i społeczeństwo

Dwojaczna-Chrapkowska Anna

Język angielski

Falkowska Małgorzata

Logopeda

Głażewska Dorota

Świetlica

Gonstal Iwona

Język polski

Gorajek Anna

Język polski

Jesionowska Jolanta

Matematyka

Kołtuniak Lidia

Edukacja wczesnoszkolna

Kruczyński Krzysztof

Język angielski

Krygier Wioletta

Geografia, przyroda

Koralewski Paweł

Religia

Łodygowska Marta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Łyskawa Renata

Edukacja wczesnoszkolna

Miłkowska Martyna

Nauczyciel wspomagający

Ogrodzińska Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

Piasecka-Gut Karolina

Psycholog

Popławski Marek

Informatyka

Poturalski Grzegorz

Biblioteka

Przybysz Renata

W-F, WDŻ

Ramza Łukasz

W-F, zajęcia sportowe

Rędzikowski Emil

Matematyka

Seliger Bożena

Edukacja wczesnoszkolna

Seroczyńska Ewa

Pedagog, plastyka

Słodkiewicz Katarzyna

WDŻ

Szczepaniak Michał

Język niemiecki

Trawińska Joanna

Edukacja wczesnoszkolna

Wesołowska Ewa

Nauczyciel wspomagający

Wiśniewska-Michalska Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

Witwicka Daria

Język polski

Wypijewska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

Monika Szarwińska

Oddział przedszkolny

Andrzej Bukowski

Technika, świetlica

Małgorzata Staszak

Język polski

Jolanta Ziółkowska

Historia