Zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 

Zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 

1. Przebywanie w pracowniach  dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.

2. Podczas zajęć uczniowie powinni mieć wyłączone telefony komórkowe.

4. Uczniowie mogą korzystać tylko ze stron internetowych i aplikacji dozwolonych przez nauczycieli.

5. Uczniowie i nauczyciele szanują prawa autorskie innych użytkowników.

6. W pracowniach nie wolno przebywać z pożywieniem lub napojami przy stanowiskach pracy.

7. Zabrania się korzystania bez zgody nauczycieli z własnych nośników i informacji (dysków zewnętrznych, płyt CD-DVD ) oraz kopiowania programów znajdujących się w pracowniach.

9. Podczas pracy z komputerem uczniowie zobowiązani są dokładnie wykonywać polecenia nauczycieli.

10. Wszyscy użytkownicy dbają i szanują sprzęt komputerowy znajdujący się na wyposażeniu pracowni.

11. Członkowie zespołu TIK, nauczyciele i uczniowie wymieniają się, (dzielą się) doświadczeniem, pozyskanymi informacjami oraz umiejętnościami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej z innymi.

12. Wszyscy podejmują odpowiedzialność za wykonanie zadań uczestników projektu.