Świetlica

2019-10-01

ŚWIETLICA TO MIEJSCE BEZPIECZNE I PRZYJAZNE DZIECIOM

 

Godziny otwarcia świetlicy:

6:30 - 16:30


ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ   W naszej szkole funkcjonują: - świetlica główna - świetlica klas 0 - świetlica klas 1-3


Opiekę nad wychowankami sprawują:

- mgr Danuta Arentowicz-Lewandowska - koordynator

- mgr Dorota Głażewska

- mgr Katarzyna Chojnicka-Urlich

- mgr Agnieszka Demianiuk
- mgr Joanna Balcerowska
- mgr Andrzej Bukowski


CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY


1. Realizacja zadań priorytetowych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

2. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

3. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

4. Stała pomoc udzielona uczniom mającym trudności w nauce.

5. Rozbudzanie zainteresowań uczniów, mobilizowanie do uczestnictwa w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych w różnych dziedzinach.

6. Kształtowanie umiejętności i rozpoznawanie własnych uczuć oraz potrzeb dokonywania samooceny.

7. Wspieranie pracy wychowawczej pedagoga i wychowawcy klas.

8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych poprzez udział w akcjach charytatywnych. 


PLAN ZAJĘĆ DNIA


OD GODZINYDO GODZINYREALIZOWANIE ZAJĘĆ
6.308.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca w zespołach dzieci lub indywidualna. Zabawy integracyjne. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych.

8.008.45Zajęcia tematyczne według planu pracy świetlicy.
8.459.00Gry i zabawy ruchowe.
9.009.45Zajęcia tematyczne według planu pracy świetlicy.
9.4510.00Gry i zabawy ruchowe.
10.0012.00

Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych.

Gry i zabawy na powietrzu lub w świetlicy.

12.0013.00

Czas obiadu.

Gry i zabawy stolikowe.

13.0014.00Odrabianie lekcji. Zajęcia indywidualne.
14.0016.30Gry i zabawy w świetlicy, w bibliotece, na boisku szkolnym i placu zabaw, w sali gimnastycznej.


2019-09-02

WRZESIEŃ

 Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 poznaliśmy zasady obowiązujące w naszej świetlicy. Wszyscy uczniowie, zarówno starsi, jak i młodsi mieli okazję wziąć udział w zajęciach przypominających regulamin zachowania i reguły bezpiecznej zabawy w świetlicy, stołówce oraz na boisku szkolnym.

galeria 1

 

Świetlica główna

W świetlicy głównej aktywnie spędzają czas uczniowie klas 2 - 7. Gdy jest ciepło najczęściej bawimy się na świeżym powietrzu. Gdy jest chłodno lub pada deszcz spędzamy czas w sali. Najchętniej gramy w warcaby, budujemy z klocków konstrukcyjnych, układamy puzzle, wykonujemy prace plastyczne oraz bierzemy udział w zajęciach tematycznych prowadzonych przez nasze panie. To bardzo nam się podoba.

galeria 2

 

Świetlica 6-latków

Dzieci z klasy 0 po swoich zajęciach spędzają czas w świetlicy 6-latków. Tam bawią się i rozwijają swoje uzdolnienia plastyczne. Gdy jest ciepło najczęściej bawią się na świeżym powietrzu.

galeria 3

 

Świetlica klas 1 - 3

Pierwszoklasiści po swoich lekcjach spędzają czas w świetlicy klas 1-3. Tam odrabiają lekcje, bawią się, słuchają czytanych przez panią książek, biorą udział w zajęciach sportowych oraz plastycznych. Ich prace tworzone pod okiem opiekunów świetlicy zdobią teraz sale i są prezentowane w "Świetlicowej Galerii". Dzieci dużo czasu spędzają również na boisku szkolnym.

galeria 4

 

PAŹDZIERNIK

 

Jesienne zajęcia plastyczne

Jesień jest ulubioną porą roku wielu dzieci i one z wielką przyjemnością wykonują w świetlicy wszystkie prace z nią związane. Malowaliśmy plasteliną grzyby. Efekty naszej pracy zaprezentowaliśmy w świetlicy oraz w Świetlicowej Galerii.

galeria 5


2019-10-01