Historia

Myśl pobudowania Szkoły Podstawowej Nr 12 zrodziła się jesienią 1953 roku w Wydziale Oświaty we Włocławku. Budowę rozpoczęto w maju 1956 roku. Ukończono po wielu trudnościach w sierpniu 1957 roku. Posiadała 15 izb lekcyjnych, świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę, gabinet lekarski itp.

Dnia 23 sierpnia 1957 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły.

Dnia 2 września 1957 roku nowa szkoła otworzyła swoje podwoje 878 dzieciom, które powitał pierwszy Kierownik Szkoły Tadeusz Kieloch.

Od 1966 roku obowiązki Kierownika Szkoły przejął Zygmunt Zalewski.

Dnia 23 maja 1970 roku wręczono młodzieży sztandar, a szkole nadano imię Władysława Broniewskiego.

Od 1973 roku dyrektorem szkoły został mgr Krzysztof Stasiak.

Od 1985 roku dyrektorem szkoły została Barbara Stężewska.

Od 1991 roku dyrektorem został mgr Grzegorz Malendowicz.

Dnia 1 marca 1996 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego segmentu szkoły.

Dnia 13 września 1997 roku z okazji 40-lecia szkoły oddano do użytku nowoczesną stołówkę.

Dnia 1 września 2002 roku odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego - oddanie do użytku młodzieży szkolnej sali widowiskowo-sportowej.