Kalendarium

I półrocze  1.09.2022 r. - 30.01.2023 r.


1 września 2022 r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

8 września 2022 r.

Wywiadówka - klasy I-VIII

Comiesięczne spotkania z rodzicami

27 października, 24 listopada, 15 grudnia 2022 r.

31 października 2022 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

listopad 2022 - termin planowany

Próbny egzamin ósmoklasisty

do 19 grudnia 2022 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania

do 9 stycznia 2023 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych

23.12.2022 r. - 01.01.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

do 20 stycznia 2023 r.

Wystawienie ocen

24 stycznia 2023 r. 

Rada klasyfikacyjna

26 stycznia 2023 r. 

Rada podsumowująca

26 stycznia 2023 r. 

Wywiadówka

30 stycznia 2023 r. - 12 lutego 2023 r.

Zimowe ferie szkolneII półrocze  13.02.2023 r. - 23.06.2023 r.


Comiesięczne spotkania z rodzicami

23 lutego, 30 marca, 27 kwietnia, 30 maja 2023 r.

Przewidywany termin ? kwiecień 2023 r.

Rekolekcje wielkopostne

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2022 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin ósmoklasisty

maj 2023 r.

Język polski - 23 maja 2023 r.

Matematyka - 24 maja 2023 r.

Język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r.

kwiecień 2023 r.

Sprawdzian dla uczniów klas 3 i 7 (przewidywany termin)

do 12 maja 2023 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania

do 29 maja 2023 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych

30 maja 2023 r.

Wywiadówka

9 czerwca 2023 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 12 czerwca 2023 r.

Wystawienie ocen

14 czerwca 2023 r.

Rada klasyfikacyjna

19 czerwca 2023 r.

Rada podsumowująca

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

Uwaga: dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to:

31 października 2022 r.,

2 maja 2023 r.,

4 maja 2023 r.,

5 maja 2023 r.,

9 czerwca 2023 r.