Kalendarium

I półrocze  4.09.2023 r. - 11.02.2024 r.


4 września 2023 r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Spotkania z rodzicami:

- wywiadówka

 

 

- comiesięczne spotkania z rodzicami

7 września, 26 października, 19 grudnia 2023 roku

8 lutego 2024 roku (klasy I-VIII)

 

 

23 listopada 2023 r. i 8 lutego 2024 r.

listopad 2023 - termin planowany

Próbny egzamin ósmoklasisty

do 19 grudnia 2023 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania

do 12 stycznia 2024 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych

23.12.2023 r. - 31.12.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

do 30 stycznia 2024 r.

Wystawienie ocen

1 lutego 2024 r. 

Rada klasyfikacyjna

8 lutego 2024 r. 

Rada podsumowująca

12 lutego 2024 r. - 25 lutego 2024r.

Zimowe ferie szkolneII półrocze  26.02.2024 r. - 21.06.2024 r.


Spotkania z rodzicami:

- wywiadówka

- comiesięczne spotkania z rodzicami

21 marca, 23 maja 2024 r.

24 kwietnia 2024 r.

Przewidywany termin - kwiecień 2024 r.

Rekolekcje wielkopostne

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2022 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin ósmoklasisty

maj 2024 r.

Język polski - 14 maja 2024 r.

Matematyka - 15 maja 2024 r.

Język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r.

kwiecień 2024 r.

Sprawdzian dla uczniów klas 3 i 7 (przewidywany termin)

do 10 maja 2024 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z zachowania

do 22 maja 2024 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach pozytywnych

do 10 czerwca 2024 r.

Wystawienie ocen

13 czerwca 2024 r.

Rada klasyfikacyjna

18 czerwca 2024 r.

Rada podsumowująca

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczychUwaga: dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to:

13 października 2023 r.,

2 listopada 2023 r.,

3 listopada 2023 r.,

2 maja 2024 r.,

31 maja 2024 r.