Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2020/2021

Opiekun: mgr inż. Emil Rędzikowski

Koordynator SU w młodszej grupie wiekowej: mgr Dorota Ogrodzińska


Przewodnicząca: Adela Sękowska

I Zastępca Przewodniczącej:  Natalia Goślicka

II Zastępca Przewodniczącej: Agata Wenganowska

Skarbnik:  Patryk Pietrzyk


Działalność Samorządu Uczniowskiego

Sekcje:

NAUKOWA:

Opiekun: dr Izabela Brudzińska

Członkowie: Anna Matlęga, Patryk Będziak, Igor Amenda


 

KULTURALNO-ROZRYWKOWA:

Opiekun: mgr Anna Dwojaczna-Chrapkowska

Członkowie: Adela Sękowska, Aleksandra Podgórska, Tymoteusz Orliński, Natalia GoślickaREDAKCYJNA:

Opiekun: mgr Agnieszka Demianiuk

Członkowie: Agata Wenganowska, Igor Rybowski, Filip Juras, Jan Domżalski


 

PORZĄDKOWA:

Opiekun: mgr Marek Popławski

Członkowie: Patryk Pietrzyk, Kacper Sęczkowski, Oskar Andrzejewski


 

POCZET SZTANDAROWY:

Opiekun: mgr Krzysztof Kruczyński

I Skład: 

 

KRONIKA SZKOŁY:

Opiekun: mgr Joanna Trawińska

 

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY:

Opiekun: mgr Grzegorz Poturalski