Wychowawcy klas

Rok szkolny 2019/2020


Oddział przedszkolny (zerówka)

"0" Monika Szarwińska


Pierwszy etap edukacyjny

1a Bożena Seliger

1b Joanna Trawińska

2a Renata Łyskawa

2b Lidia Kołtuniak 

2c Dorota Ogrodzińska 

3a Violetta Cupryś

3b Ewa Wypijewska

3c Dorota Wiśniewska-MichalskaDrugi etap edukacyjny 

4a Agnieszka Demianiuk

4b Monika Bednarska-Czyżnielewska

5a Marek Popławski

5b Małgorzata Balcerowska 

5c Emilia Duklas

5d Emil Rędzikowski

6a Iwona Gonstal

6b Krzysztof Kruczyński

6c Wioletta Krygier

6d Joanna Balcerak

7a Anna Dwojaczna-Chrapkowska

7b Daria Witwicka 

7c Renata Przybysz 

8a Izabela Brudzińska 

8b Sylwia Leśniewska